📂

Polityka Prywatności

Polityka prywatności travelwiese

 1. Wprowadzenie

Skoro trafiłeś do tego dokumentu, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych. Wiedz, że prowadząc działalność gospodarczą pod firmą “Make it mobile Szymon Wereszczyński”, NIP: 8961522011 oraz “Piotr Przeliorz Renderable”, NIP: 6472582975 dbamy o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych. Naszym obowiązkiem jest należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

Niniejsza Polityka Prywatności spełnia również wymagania postawione w ramach ustawy z dnia 15 września 2017 r. prawo telekomunikacyjne, w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). Jako właściciele i współ administratorzy serwisu internetowego oraz aplikacji w wersji webowej, w ramach której umożliwia się operatorom turystycznym zarządzanie i organizację imprez turystycznych, dostępnych pod adresem: https://travelwise.pl/ (dalej: „serwis”) zobowiązani jesteśmy do informowania o ww. plikach, które serwis wykorzystuje.

 1. Dane osobowe
  1. Kiedy Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, jak i przypadków, w których Twoje dane osobowe pozyskane z innych źródeł.

 1. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Zachowujemy przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie. Kierując się tym, by wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzony serwisem.

Jednocześnie wskazujemy, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoje dane (pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z serwisu

W związku z korzystaniem z serwisu przetwarzamy następujące dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę na serwer: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu HTTTP, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Przetwarzanie danych w ramach konta użytkownika

Chcąc skorzystać z naszego serwisu należy utworzyć konto użytkownika. Do założenia konta użytkownika niezbędne jest podanie adresu e-mail, na który skierowany zostanie kod aktywacyjny, a po jego wprowadzeniu do formularza utworzenia konta, pozostanie ustalenie hasła do logowania się do konta użytkownika w ramach serwisu.

W dalszej kolejności po utworzeniu konta uprawniony będziesz do udostępnienia dalszych danych w postaci: imienia i nazwiska użytkownika głównego oraz danych firmowych w postaci firmy, logotypu, numeru konta firmowego, numeru telefonu, NIP, danych adresowych.

Założenie konto użytkownika jest elementem determinującym zawarcie z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie kilku podstaw prawnych wyrażonych w ramach art. 6 RODO, w tym na podstawie zgody na założenie konta użytkownika oraz przetwarzanie danych o charakterze dobrowolnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (dane podane obowiązkowo, celem identyfikacji użytkownika oraz świadczenia na jego rzecz usług w ramach serwisu) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; z uwagi na niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozliczenie transakcji, wystawienie dokumentu rozrachunkowego) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z konta użytkownika, obrona przed roszczeniami, archiwizacji, marketing bezpośredni) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Utworzenie konta użytkownika, jak wspomnieliśmy wcześniej będzie wymagało autoryzacji poprzez wprowadzenie kodu autoryzacyjnego, otrzymanego za pośrednictwem wiadomości skierowanej na podany adres e-mail. Pozwoli to nam w sposób poprawny i niekwestionowany potwierdzić wolę utworzenia konta oraz poprawność wprowadzonych danych.

Co istotne w ramach utworzonego konta, w każdej chwili można zmienić lub poprawić poszczególne dane.

Pełny zakres praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki prywatności.

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób występujących w ramach Twojej firmy

Nasz serwis pozwala w ramach konta użytkownika wprowadzać informacje nt. współpracowników występujących w ramach Twojej organizacji. Samodzielnie decydujesz o zakresie udostępnienia. Serwis pozwala na udostępnienie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, stanowisko (rola w organizacji).

Powyższe dane przetwarzać będziemy, w związku z realizacją umowy obowiązującej między nami. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników imprezy turystycznej

W ramach naszego serwisu udostępniane będą również dane osobowe uczestników imprezy turystycznej. Administratorem tych danych pozostajesz Ty jako organizator imprezy turystycznej lub operator turystyczny, my natomiast przetwarzać je będziemy na zlecenie i w imieniu organizatora imprezy turystycznej lub operatora turystycznego, w związku z obsługą przez nas serwisu i zapewnieniem jego prawidłowego działania.

Zasady powierzenia nam do przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy turystycznej, opisane zostały w ramach pkt 2.6 Polityki Prywatności.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach zakładki kontakt

W zakładce „kontakt” znajdującej się w ramach serwisu znaleźć można formularz kontaktowy umożliwiający złożenie zapytania w przedmiocie serwisu. Poza formularzem udostępniamy swoje dane e-mail oraz telefoniczne – dając możliwość bezpośrednio kontaktu.

Formularz kontaktowy pobiera następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail. Opcjonalnie w ramach treści pytania możesz udostępnić inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z Twoją wolą. Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail są niezbędne do udostępnienia, ponieważ poprzez ich podanie będziemy mogli zrealizować zamierzony cel tj. udzielić odpowiedzi na postawione pytanie.

Formularz kontaktowy spełnia wymagania art. 5 ust.1 lit. c RODO tj. przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i swobodny, sam decydujesz które dane podajesz w ramach formularza kontaktowego, z wyłączeniem niezbędnego minimum w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz treści pytania.

Podobnie jak w powyższym opisie sytuacja przedstawia się w sytuacji wyboru formy bezpośredniego kontaktu przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu.

Pełny zakres praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

 1. Logi serwera

Logi serwera to informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a. czas nadejścia zapytania, b. czas wysłania odpowiedzi, c. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół NP., d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji NP., e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik, f. informacje o przeglądarce użytkownika, g. informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, o ile dojdzie w tym przypadku do ich przetwarzania, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.5. Polityki Prywatności.

 1. Jak długo przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;
 2. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez okres świadczenia usług, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (m.in. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 4. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 5. Kiedy i w jaki sposób udostępniane są dane osobowe podmiotom trzecim?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawartej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe, których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w swoim imieniu, zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

Dane udostępniamy m.in. do:

 1. Azure Active Directory B2C (Microsoft) jako operatora obsługującego nas systemowo oraz udostępniającego nam bazę danych. Dalsze informacje o ochronie danych zaleźć można pod adresem: https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/trusted-cloud/privacy/;
 2. SendGrid jako operatora obsługującego nas pod kątem wysyłki wiadomości e-mail. Dalsze informacje o ochronie danych zaleźć można pod adresem: https://sendgrid.com/policies/security/;
 3. dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT);
 4. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu roszczeń;
 5. innym podmiotom świadczącym usługi lub podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy powierzenia.
 6. Jakie prawa Ci przysługują i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

Posiadasz określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych, a my jako ich administrator odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, możesz skontaktować się pod następującymi danymi:

Na otrzymaną od Ciebie wiadomość odpowiemy zaraz po zweryfikowaniu Twojej tożsamości.

 1. Dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do Twoich danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to możesz wykonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

 1. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie

Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych które przetwarzamy możesz dokonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

 1. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

E.    Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przeniesienie dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy zwrócić się do nas na podane dane kontaktowe.

 1. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.

Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wobec danych osób trzecich tj. osób na rzecz których świadczysz usługi turystyczne, które sam lub przez upoważnione przez Ciebie osoby umieścisz w ramach serwisu, występujesz jako administrator. Odnośnie powyższych danych będziemy zobowiązani do ich przetwarzania na Twoje zlecenie i Twoją rzecz, zgodnie z wiążącymi nas wymaganiami umownymi i występować będziemy w roli podmiotu przetwarzającego (procesora). Wobec tego wraz z zawarciem między nami umowy lub w chwili powstania obowiązku przetwarzania danych na Twoje zlecenie i Twoją rzecz wiązać nas będą dodatkowo zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej: „zasady”), zgodne z poniższymi postanowieniami.

Zasady stanowią integralną część umowy wiążącej Ciebie z nami i mają zastosowanie do wszystkich sytuacji w których przetwarzamy w Twoim imieniu i na Twoje zlecenie dane osobowe, których jesteś administratorem.

Na potrzeby niniejszych zasad nazywany będziesz Administratorem, a my Podmiotem przetwarzającym.

§ 1

 1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami, Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Podmiot przetwarzający jest podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia i ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przywołanym Rozporządzeniu.
 4. W ramach Umowy Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych przez Administratora samodzielnie lub przez podmiot przetwarzający na zlecenie Administratora do aplikacji, w celu związanym ze świadczonymi usługami, zapewnieniem prawidłowego działania aplikacji lub realizacji czynności serwisowych.
 5. Powierzeniu ulegną m.in. następujące kategorie danych: dane osobowe klienta oraz osób uczestniczących w imprezie turystycznej wraz z klientem (imię, nazwisko, e-mail, opis imprezy turystycznej, PESEL, numer telefonu).
 6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w ww. celu oraz uprawniony jest udostępniać powierzone dane osobowe jedynie podmiotom do tego legitymowanym, zgodnie z celem.

§ 2

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 h.

§ 3

 1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia zasad.
 2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.
 4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 4

 1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie jeżeli podwykonawcy spełniać będą te same kryteria co Podmiot przetwarzający.
 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 5

 1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią zasad, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych Administratora, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 6

Niniejsze zasady obowiązują przez okres świadczenia usług w ramach serwisu.

§ 7

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia lub udostępnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.
 • **
 1. Pliki cookies (ciasteczka)

Jak wskazano w pkt 2.2. A w ramach serwisu wykorzystywane są pliki cookies. W związku z tym informujemy Cię o najistotniejszych elementach plików cookies, tak aby korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie przejrzyste i zrozumiałe.

 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies możemy odczytać tylko my oraz – ze względów technicznych – zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

 1. W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli wyrażono zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżnia się techniczne i analityczne.

Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby serwis mógł prawidłowo działać.

Pliki cookies wykorzystywane są aby:

 • zapewnić odpowiednie wyświetlanie serwisu – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,
 • dostosowywać treść do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania serwisu, np. wybranego języka,
 • zapamiętać, czy wyrażano zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie serwisu. Można je wykorzystywać, aby:

 • badać statystyki dotyczące ruchu w serwisie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),
 • wykrywać różnego rodzaju nadużycia art. sztuczny ruch internetowy (boty).

3.3.    Jak długo korzysta się z plików cookies?

Pliki cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu, aż do opuszczenia serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne.

Pliki cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

 1. Czy możesz zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że pliki cookies służą Twojej wygodzie korzystania z serwisu. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w Twojej przeglądarce.

 1. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalację plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu elektronicznym.

 1. Postanowienia końcowe

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki Prywatności?

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

Zmiana Polityki Prywatności nastąpi poprzez zamianę poprzedniej Polityki Prywatności nową oraz jej publikację w ramach serwisu.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu w przedmiocie ochrony danych osobowych  umożliwiamy kontakt w oparciu o poniższe dane kontaktowe:

Make it mobile Szymon Wereszczyński

ul. Wrzosowa, nr 10a, lok. 4

55-080 Smolec

z dopiskiem „dot. ochrony danych osobowych”,

Piotr Przeliorz Renderable

ul. Barwna, nr 20

44-280 Rydułtowy

z dopiskiem „dot. ochrony danych osobowych”

T: +48 512 784 820