­čôä

Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji travelwise

1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin okre┼Ťla zasady korzystania z aplikacji webowej https://www.travelwise.pl
 2. U┼╝yte w niniejszym regulaminie okre┼Ťlenia maj─ů nast─Öpuj─ůce znaczenie:
  1. Aplikacja ÔÇô aplikacja webowa Travelwise dostarczana przez Us┼éugodawc─Ö s┼éu┼╝─ůca do zarz─ůdzania informacjami w przedsi─Öbiorstwie U┼╝ytkownika oraz s┼éu┼╝─ůca do komunikacji z U┼╝ytkownikami ko┼äcowymi;
  2. Konto ÔÇô konto U┼╝ytkownika w aplikacji, do kt├│rego loguje si─Ö on z wykorzystaniem adresu e-mail i has┼éa podanego podczas zawierania Umowy, z wykorzystaniem kt├│rego U┼╝ytkownik ma dost─Öp do Aplikacji; U┼╝ytkownik mo┼╝e tworzy─ç dodatkowe Konta dla swoich pracownik├│w;
  3. Pracownik ÔÇô osoba, kt├│rej U┼╝ytkownik udost─Öpni┼é mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z Aplikacji lub dla kt├│rej utworzy┼é dodatkowe Konto, niezale┼╝nie od podstawy prawnej i faktycznej zatrudnienia lub wsp├│┼épracy z Operatorem;
  4. Regulamin ÔÇô niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji;
  5. Umowa ÔÇô umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug zawierana pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů, a U┼╝ytkownikiem zawierana w chwili za┼éo┼╝enia Konta w Aplikacji, na mocy kt├│rej Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy U┼╝ytkownikowi Us┼éugi oraz udziela licencji niewy┼é─ůcznej na korzystanie z niej na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie, reguluj─ůca zasady korzystania z Aplikacji;
  6. Us┼éugi ÔÇô us┼éugi ┼Ťwiadczone drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz U┼╝ytkownika za po┼Ťrednictwem Aplikacji, polegaj─ůce na zapewnieniu mu dost─Öpu do funkcjonalno┼Ťci Aplikacji, okre┼Ťlone w niniejszym Regulaminie;
  7. Us┼éugodawca ÔÇô Piotr Przeliorz Renderable, adres: Rydu┼étowy, Barwna 20, 44-280, NIP: 6472582975, REGON: 380476395 oraz Make It Mobile Szymon Wereszczy┼äski adres: Smolec, Wrzosowa 10a lok. 4, 55-080, NIP: 8961522011, REGON: 365638292. Kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej: contact@travelwise.pl b─Öd─ůcy wydawc─ů Aplikacji;
  8. U┼╝ytkownik ÔÇô osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w zakresie ┼Ťwiadczenia us┼éug turystycznych lub pokrewnych, kt├│ra na podstawie niniejszego Regulaminu zawiera Umow─Ö;
  9. U┼╝ytkownik ko┼äcowy ÔÇô osoba fizyczna b─Öd─ůca konsumentem, kt├│rej us┼éugi ┼Ťwiadczy U┼╝ytkownik, korzystaj─ůc przy tym z Aplikacji.

2. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA

 1. W celu zawarcia Umowy U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do za┼éo┼╝enia Konta w Aplikacji, czego dokonuje podejmuj─ůc kolejne czynno┼Ťci techniczne na podstawie wy┼Ťwietlanych mu komunikat├│w i informacji zawartych w Aplikacji.
 2. W toku procesu zawierania Umowy Użytkownik podaje swoje dane takie jak: dane rejestrowe, dane do faktury, adres e-mail, hasło i inne oraz dokonuje wyboru oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta i zawarcia Umowy.
 3. Podczas rejestracji U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö i zaakceptowania tre┼Ťci niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatno┼Ťci, zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Podczas rejestracji U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest poda─ç unikalne i znane tylko sobie has┼éo. Proces rejestracji oraz korzystania z Aplikacji jest szyfrowany odpowiednim protoko┼éem.
 5. U┼╝ytkownik mo┼╝e umo┼╝liwi─ç korzystanie z Konta swoim Pracownikom, nadaj─ůc im wybrane uprawnienia.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za udostępnianie swojego hasła oraz udostępnianie hasła przez Pracowników osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 7. Po wype┼énieniu formularza Us┼éugodawca przesy┼éa na adres e-mail U┼╝ytkownika wiadomo┼Ť─ç o rozpocz─Ötym procesie zak┼éadania Konta wraz z linkiem aktywuj─ůcym Konto. Rejestracja zostanie zako┼äczona z chwil─ů aktywacji Konta. Od tego momentu U┼╝ytkownik mo┼╝e korzysta─ç z funkcjonalno┼Ťci Aplikacji.
 8. Us┼éugodawca zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç odmowy za┼éo┼╝enia Konta w Aplikacji, kt├│ra posiada ju┼╝ inne Konto w Aplikacji, jak r├│wnie┼╝ do usuni─Öcia Konta U┼╝ytkownika, kt├│ry czyni z niego u┼╝ytek sprzeczny z zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego b─ůd┼║ nie wykonuje obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z zawartej Umowy.
 9. Za┼éo┼╝enia Konta U┼╝ytkownika i tym samym zawarcie Umowy mo┼╝liwe jest wy┼é─ůcznie dla podmiot├│w prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w celu bezpo┼Ťrednio zwi─ůzanym z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů.

3. KORZYSTANIE Z APLIKACJI, FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI

 1. Korzystanie z Us┼éug jest mo┼╝liwe wy┼é─ůcznie po zawarciu Umowy poprzez za┼éo┼╝enie Konta w Aplikacji.
 2. U┼╝ytkownik oraz jego Pracownicy loguj─ů si─Ö do Kont za pomoc─ů adresu e-mail i has┼éa.
 3. W przypadku zgubienia has┼éa pozwalaj─ůcego na zalogowanie si─Ö do Konta, U┼╝ytkownik powinien skorzysta─ç z opcji ,,przypomnij has┼éo", udost─Öpnionej na stronie logowania. U┼╝ytkownik przesy┼éa na adres poczty elektronicznej U┼╝ytkownika link aktywuj─ůcy zmian─Ö Has┼éa.
 4. Us┼éugodawca zapewnia mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania w Aplikacji z nast─Öpuj─ůcych funkcjonalno┼Ťci:
  1. dodawanie wyjazd├│w wraz z danymi dotycz─ůcymi tych wyjazd├│w,
  2. dodawanie uczestników wyjazdów oraz danych ich opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich (Użytkownicy końcowi),
  3. instalację wtyczki z formularzem na własnej stronie internetowej w celu gromadzenia danych osób zainteresowanych oraz uczestników wyjazdów,
  4. import danych uczestnik├│w z wykorzystaniem formularza,
  5. eksport list wyjazd├│w i uczestnik├│w do plik├│w csv,
 5. Zakres funkcjonalno┼Ťci mo┼╝e ulec zmianie oraz mo┼╝e zosta─ç rozbudowany o kolejne funkcjonalno┼Ťci.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Aplikacji U┼╝ytkownik powinien posiada─ç komputer lub inne urz─ůdzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalaj─ůcym na przegl─ůdanie stron internetowych (w szczeg├│lno┼Ťci: Edge, Firefox, Chrome, lub Safari w najnowszych dost─Öpnych wersjach), oraz dost─Öp do sieci Internet.
 2. W celu założenia Konta w Aplikacji i korzystania z niej Użytkownik powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Korzystanie z Aplikacji wymaga w┼é─ůczonej obs┼éugi JavaScript, cookies oraz sesji.
 4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirus├│w, bot├│w b─ůd┼║ innych kod├│w komputerowych, plik├│w lub program├│w (w szczeg├│lno┼Ťci automatyzuj─ůcych procesy skrypt├│w i aplikacji b─ůd┼║ innych kod├│w, plik├│w lub narz─Ödzi).
 5. U┼╝ytkownik przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e korzystanie z oprogramowania typu wtyczki, rozszerzenia, skrypty przegl─ůdarek internetowych mo┼╝e spowodowa─ç nieprawid┼éowe funkcjonowanie Aplikacji lub mo┼╝e ca┼ékowicie uniemo┼╝liwi─ç korzystanie z niego.
 6. U┼╝ytkownik ponosi koszty zwi─ůzane z korzystaniem z Internetu. Koszty te odpowiadaj─ů stawkom operatora sieci U┼╝ytkownika.

5. OPŁATY

 1. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne.

6. CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWI─äZANIE

 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Ka┼╝da ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesi─Öcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesi─ůca kalendarzowego.
 3. Rozwi─ůzanie Umowy nast─Öpuje poprzez wys┼éanie e-mail na adres contact@travelwise.pl
 4. Us┼éugodawca mo┼╝e zawiesi─ç ┼Ťwiadczenie Us┼éug lub rozwi─ůza─ç Umow─Ö w trybie natychmiastowym w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:
  1. Je┼╝eli U┼╝ytkownik poda┼é nieprawdziwe dane lub informacje mog─ůce mie─ç wp┼éyw na prawid┼éowo┼Ť─ç wykonania Umowy,
  2. Ra┼╝─ůco naruszy┼é postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa przy u┼╝yciu Aplikacji
  3. U┼╝ytkownik nie zalogowa┼é si─Ö do Konta przez co najmniej 6 miesi─Öcy przed otrzymaniem o┼Ťwiadczenia o wypowiedzeniu.
 5. W wyniku rozwi─ůzania Umowy wszelkie dane U┼╝ytkownika oraz dane zgromadzone na jego Koncie zostan─ů usuni─Öte.
 6. W wyniku zawieszenia ┼Ťwiadczenia Us┼éug U┼╝ytkownik traci dost─Öp do Konta i danych zgromadzonych w Aplikacji. Po ustaniu przyczyny zawieszenia, dost─Öp do Konta U┼╝ytkownika zostanie niezw┼éocznie aktywowany, o ile nie zalega on z p┼éatno┼Ťciami wzgl─Ödem Us┼éugodawcy.

7. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć

 1. U┼╝ytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç.
 2. Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy za ewentualne szkody powsta┼ée w zwi─ůzku z┬ákorzystaniem z Aplikacji, a w szczeg├│lno┼Ťci brak jej funkcjonowania, a tak┼╝e nieprawid┼éowe funkcjonowanie jest wy┼é─ůczona. Us┼éugodawca w szczeg├│lno┼Ťci nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za:
  1. Skutki wynikaj─ůce z wej┼Ťcia przez osoby trzecie w posiadanie has┼éa do Konta nale┼╝─ůcego do U┼╝ytkownika lub jego Pracownik├│w;
  2. Przerwy w ┼Ťwiadczeniu Us┼éug zaistnia┼ée z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegl─ůd, wymiana sprz─Ötu) lub niezale┼╝nych od Us┼éugodawcy, przestoje wynikaj─ůce z problem├│w wyst─Öpuj─ůcych w ramach infrastruktury sieciowej operator├│w telekomunikacyjnych (np. Hosting, brak pr─ůdu);
  3. Brak dost─Öpu do Aplikacji lub jego niesprawno┼Ť─ç wynikaj─ůc─ů z nadu┼╝ycia, oszustwa lub si┼éy wy┼╝szej,
  4. Ograniczenia lub problemy techniczne Urz─ůdze┼ä, z kt├│rych korzystaj─ů U┼╝ytkownicy, a kt├│re uniemo┼╝liwiaj─ů lub ograniczaj─ů U┼╝ytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej po┼Ťrednictwem us┼éug,
  5. Tre┼Ť─ç i form─Ö informacji umieszczanych przez U┼╝ytkownika w Serwisie,
 3. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç wiadomo┼Ťci sms oraz e-mail przesy┼éanych przez U┼╝ytkownika, a w szczeg├│lno┼Ťci za przesy┼éanie niezam├│wionych Informacji handlowych w rozumieniu przepis├│w ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. 2013 poz. 1422) lub wykonywanie marketingu bezpo┼Ťredniego na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243). Obowi─ůzek uzyskania zgody le┼╝y po stronie U┼╝ytkownika wysy┼éaj─ůcego informacje handlowe odbiorcom wiadomo┼Ťci lub wykonywanie dzia┼éa┼ä marketingowych wobec u┼╝ytkownik├│w ko┼äcowych i u┼╝ytkownik├│w w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243). W przedmiotowym przypadku U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest zwolni─ç Us┼éugodawc─Ö od odpowiedzialno┼Ťci, zwr├│ci─ç poniesione z tego tytu┼éu koszty oraz zaspokoi─ç roszczenia os├│b trzecich w spos├│b przewidziany w przepisach prawa.
 4. Us┼éugodawca zapewnia dost─Öpno┼Ť─ç do Konta i Us┼éug w Aplikacji w wymiarze 95% czasu w skali roku. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dost─Öpno┼Ťci Us┼éug, Aplikacji lub Konta b─Öd─ů mo┼╝liwe do przewidzenia, Us┼éugodawca powiadomi U┼╝ytkownika o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem, umieszczaj─ůc informacj─Ö w Aplikacji. W przypadku zdarze┼ä nag┼éych informacja pojawi si─Ö niezw┼éocznie na stronie Serwisu.
 5. Us┼éugodawca nie gwarantuje sta┼éej dost─Öpno┼Ťci wszystkich funkcji Aplikacji.
 6. U┼╝ytkownik ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za z┼éamanie prawa b─ůd┼║ szkod─Ö wywo┼éan─ů jego dzia┼éaniami w Aplikacji, w szczeg├│lno┼Ťci za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych danych osobowych, ujawnienie tajemnicy s┼éu┼╝bowej lub danych osobowych lub innej informacji poufnej, naruszenie d├│br osobistych, lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 7. U┼╝ytkownik ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za dzia┼éania i zaniechania Pracownik├│w jak za dzia┼éania w┼éasne.

8. REKLAMACJE

 1. U┼╝ytkownik ma prawo z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö dotycz─ůc─ů funkcjonowania Aplikacji w terminie 14 dni od dnia wyst─ůpienia zdarzenia, wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç e-mail pod adres contact@travelwise.pl lub listownie na adres Us┼éugodawcy.
 2. W reklamacji U┼╝ytkownik powinien okre┼Ťli─ç przyczyn─Ö z┼éo┼╝enia reklamacji oraz zakres dzia┼éa┼ä, kt├│rych wykonania U┼╝ytkownik oczekuje od Us┼éugodawcy. Reklamacja powinna tak┼╝e zawiera─ç dane U┼╝ytkownika oraz e-mail. W szczeg├│lnie skomplikowanych przypadkach, uniemo┼╝liwiaj─ůcych rozpatrzenie reklamacji, Us┼éugodawca mo┼╝e za┼╝─ůda─ç dostarczenia dodatkowych informacji lub dokument├│w.
 3. Odpowied┼║ na reklamacj─Ö zostanie wys┼éana w terminie 30 dni od jej otrzymania w ten sam spos├│b, w jaki U┼╝ytkownik z┼éo┼╝y┼é reklamacj─Ö lub w inny, wyra┼║nie wskazany w┬átre┼Ťci reklamacji.

9. DANE OSOBOWE, POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Je┼╝eli realizacja Umowy b─Ödzie si─Ö wi─ůza─ç z dost─Öpem przez Us┼éugodawc─Ö do danych osobowych, w stosunku do kt├│rych administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych, ÔÇ×RODOÔÇŁ) jest U┼╝ytkownik, U┼╝ytkownik i Us┼éugodawca zawr─ů Umow─Ö powierzenia danych osobowych zgodn─ů z wymaganiami art. 28 RODO. Umowa ta b─Ödzie zgodna z wzorem kt├│ry zostanie udost─Öpniony drog─ů mailow─ů. W celu otrzymania wzoru umowy prosimy o kontakt na contact@travelwise.pl.
 2. U┼╝ytkownik zobowi─ůzuje si─Ö do zawarcia tej umowy poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w Aplikacji. Podpisanie Umowy powierzenia danych osobowych jest niezb─Ödne do korzystania z Us┼éug, kt├│re wymagaj─ů powierzenia przez U┼╝ytkownika Danych osobowych Us┼éugodawcy.
 3. U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do uzyskania odpowiednich zg├│d udzielonych na przetwarzanie danych osobowych Pracownik├│w oraz uczestnik├│w wyjazd├│w i ich opiekun├│w, kt├│re zostan─ů wprowadzone do Aplikacji.
 4. Administratorem danych U┼╝ytkownika jak i Pracownik├│w jest Us┼éugodawca. Dane U┼╝ytkownika przetwarzane s─ů w celu zwi─ůzanym z wykonywaniem Umowy lub podj─Öcia dzia┼éa┼ä przed zawarciem Umowy. Dane Pracownik├│w przetwarzane b─Öd─ů w oparciu o uzasadniony interes Us┼éugodawcy, w zwi─ůzku z ich udost─Öpnieniem w Aplikacji przez U┼╝ytkownika. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce ochrony danych osobowych znajduj─ů si─Ö w Polityce prywatno┼Ťci dost─Öpnej pod adresem https://www.travelwise.pl/privacy.
 5. Z uwagi na fakt, i┼╝ w procesie wykonywania Umowy U┼╝ytkownik udost─Öpnia─ç b─Ödzie Us┼éugodawcy dane osobowe Pracownik├│w, celem zapewnienia nale┼╝ytej realizacji Umowy, Us┼éugodawca zobowi─ůzuje U┼╝ytkownika, a U┼╝ytkownik zobowi─ůzanie to przyjmuje i zobowi─ůzuje si─Ö wykona─ç najp├│┼║niej z chwil─ů udost─Öpnienia danych osobowych Pracownik├│w do Us┼éugodawcy, do poinformowania w miejsce Us┼éugodawcy o przetwarzaniu danych osobowych Pracownik├│w, zgodnie z tre┼Ťci─ů klauzuli informacyjnej, zawartej w tre┼Ťci ust. 4 oraz Polityki prywatno┼Ťci.

10. PRAWA AUTORSKIE

 1. U┼╝ytkownik przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e jedynym podmiotem, kt├│remu przys┼éuguj─ů wszelkie prawa autorskie do Aplikacji jest Us┼éugodawca.
 2. Korzystanie z Aplikacji mo┼╝liwe jest jedynie przy wykorzystaniu i w zakresie, jaki umo┼╝liwiaj─ů dostarczone U┼╝ytkownikowi w tym celu przez Us┼éugodawc─Ö narz─Ödzia.
 3. U┼╝ytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek zwielokrotniania, udost─Öpniania osobom trzecim, opracowywania w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci podobnego systemu przy wykorzystaniu Aplikacji jako wzoru, lub innych czynno┼Ťci naruszaj─ůcych prawa autorskie Us┼éugodawcy.
 4. Powy┼╝sze ograniczenie w korzystaniu z Aplikacji nie narusza dozwolonego korzystania przez przepis art. 75 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz─ů Umow─ů zastosowanie maj─ů odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory zwi─ůzane z us┼éugami ┼Ťwiadczonymi przez Us┼éugodawc─Ö dla U┼╝ytkownik├│w, b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla siedziby Us┼éugodawcy
 3. Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od daty 12.09.2021.
 4. W┼éa┼Ťciciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodz─ů w ┼╝ycie w terminie wskazanym przez Us┼éugodawc─Ö.
 5. O zmianie Regulaminu Us┼éugodawca informuje U┼╝ytkownik├│w przynajmniej na 14 dni przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie tych zmian poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji. W┬áprzypadku, gdy U┼╝ytkownik nie wyra┼╝a zgody na zmian─Ö Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia Umowy i usuni─Öcia Konta w Aplikacji.